En tota organització és important disposar d'una bona gestió de la tresoreria per conèixer el risc i evitar problemes importants a curt, mitjà i llarg termini.

Dues eines indispensables en qualsevol empresa, independentment del seu volum són:

 • El Pressupost de Tresoreria anual, ens permetrà analitzar, mensualment inclòs, si estem aconseguint els objectius pressupostats, o ens al contrari ens allunyem dels mateixos.
 • Així como una Previsió de Tresoreria, que inclogui tots els moviments a curt termini, ens permetrà gestionar els fluxs de caixa diàriament.

Els serveis de Gestió de Tresoreria de ANG Consultoria ens facilitarà entre d’altres la següent informació:

 • Flux de efectiu o caixa (cash-flow). L’ajudarà a establir les necessitats i/o desviacions de tresoreria a curt i llarg termini, i evitar descoberts o excessos innecessaris que poden ser provocats per: 
  • La falta de supervisió de la gestió dels productes bancaris contractats (préstecs, pòlisses de crèdit, línies de descompte, etc.) 
  • Desconeixement dels costos financers.
  • No tenir implementades las eines informàtiques proporcionades per les entitats bancàries. Fen un bon ús de les mateixes eliminarem un percentatge elevat de temps i errors, i obtindrem un estalvi en les despeses financeres.
 • Quadres de previsió de tresoreria, establint paritat cobraments i pagaments.
 • Implementació i/o suport als mitjans necessaris per poder fer el seguiment intern o extern.

Contacti amb ANG Consultoria. Sabem como ajudar-li a optimitzar els seus recursos.