ANG Consultoria té més de 20 anys d’experiència en la Gestió Comptable, Auditories y Gestió de Tresoreria, en tasques de formació i en el suport i/o seguiment del personal a les empreses: 

 • Implementació de:
  • Factura Electrónica: Document electrònic amb els mateixos efectes legals que la factura en paper. Garanteix l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut. Requisit obligatori per facturar a grans empreses, Pimes que facturin mes de 6 milions de euros o més de 100 empleats a les seves plantilles, així com a tots els organismes de l’Administració Pública, ja siguin Entitats Locals o Comunitats Autònomes. Avantatges: Integració amb les aplicacions internes de la empresa, estalvi de costos, reducció en el temps de gestió, disminució important d’errors i agilització a les transaccions.
    
 • EDI (Electronic Data Interchange) Intercanvi electrònic de dades
  • Permet l’intercanvi de documents normalitzats entre els sistemes informàtics en una relació comercial.
  • L’intercanvi de dades es aplicable a: Comandes, albarans, 
  • El seu ús li permetrà optimitzar i simplificar les operacions de la factures, catàlegs de preus, etc mitjançant un llenguatge comú que permet la integració als ERP’s i/o sistemes de gestió de la seva empresa.
 • Eines bancàries (informàtiques):
  • Aquestes eines, facilitades per les mateixes entitats bancàries, aplicades correctament a la seva empresa, facilitarà les tasques diàries, estalviant temps i eliminant errors.
 • Reporting: Especialment dirigit a empreses que no tenen accés al Sistemes de Business Intelligence automatitzats, flexibles i personalitzats i que han de realitzar els informes de forma manual. La seva implantació ens aportarà fiabilitat a la informació obtinguda, així com un important estalvi de temps i reducció dels costos fixes. Col·laborarem amb el disseny, personalització e implementació dels informes necessaris per arribar a la correcta pressa de decisions.
 • ERP’s.  Coordinem i supervisem la implantació de nous sistemes informàtics, fins a la posta en marxa definitiva. La implementació de un ERP’s facilitarà un benefici a la empresa, per la exactitud de les dades degut a una base de dades comuna així como una millora important en els informes. L’èxit derivat de la implantació dependrà del grau de la nostra intervenció i en estreta col·laboració amb l’equip involucrat en la mateixa.
 • Administracions Públiques
  • Licitacions per les administracions públiques: Es diu licitació pública, al poder administratiu dels organismes públics, quan tenen la necessitat d’obtenir obres o serveis. Mitjançant la licitació les AA.PP. contracten empreses privades publiquen un anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat o provincial i la seva emissió de documents explicant las necessitats a satisfer així com les condicions a complir. A la oferta pública es pot presentar qualsevol persona amb capacitat d’obrar. Es presenten generalment dues ofertes, tècnica i econòmica. Posteriorment l’òrgan sol·licitant adjudica la obra o servei per contracte. Gestionem la totalitat de procediments i tramitació de documents, inclòs l’alta al registre de licitadors (RELI), en nom de las empreses per la licitació als concursos.

Contacti amb ANG Consultoria. Sabem como ajudar-lo a optimitzar els seus recursos.