ANG Consultoria ofereix solucions integrals de Consultoria Comptable per a empreses de qualsevol dimensió, l’ajudem a optimitzar els seus recursos sense perdre el control i la capacitat de gestió de la seva empresa.

Tipus de comptabilitat que oferim:

  • Comptabilitat Financera: Acomplint les normes legals vigents, la utilitat principal es oferir la informació necessària a tercers (inversors, bancs, etc) mitjançant els estats financers, balanç de situació i balanç de pèrdues i guanys.
  • Comptabilitat Fiscal: Es l’element clau en el seu negoci ja que els registres comptables indicaran els impostos a pagar. Assessorem en tot el que fa referència a les obligacions tributàries en compliment de la legislació tributària vigent.
  • Comptabilitat de Gestió. Eina indispensable per a ús intern i la bona presa de decisions, per al nivell de detall i possibilitat comparativa amb pressupostos, anys anteriors, etc.
  • Comptabilitat de Costos. Facilita tota la informació dels costos generats a la empresa. Pot connectar-se amb producte i realitzar-se qualsevol desglossament que sigui necessari.
  • Comptabilitat Administrativa: Els informes financers obtinguts d'aquesta comptabilitat permeten avaluar les estratègies a seguir i els resultats de la empresa.

En ANG Consultoria:

  • Analitzem els diferents tipus de comptabilitat.
  • Realitzem tasques de implementació i/o suport dels diferents tipus de comptabilitat.
  • Reorganitzem comptabilitats existents.
  • Generem el pressupost anual i el seu seguiment mensual o trimestral, facilitant al client els informes necessaris.

Contacti amb ANG Consultoria. Sabem com ajudar-lo.