• 08/03/2016

Novetats al IRPF segons la Reforma Fiscal per a 2016

Impuestos

La nova reforma fiscal inclou una dada important, el retorn als mateixos tipus impositius de l’any 2011.

Al juliol del 2015, va ser aplicada la primera fase, encara que la seva aplicació total a estat el passat 1 de gener de 2016.

D’aquesta manera queden els trams de IRPF aprovats pel Ministeri d’Hisenda, a partir de l’1 de gener de 2016 amb l’aplicació de la segona fase de la reforma fiscal. La primera fase, es va fer efectiva el passat 1 de juliol 2015.

Trams a aplicar pel rendiment del treball

Trams a aplicar per ingressos derivats de l'estalvi

trams irpf estalvi

Altres punts destacables de la nova reforma fiscal.

  • Es redueixen els trams de l’IRPF de set a cinc.
  • El tipus mínim aplicable per rendiment del treball, del 24,75% amb la aplicació de la segona fase, passa a ser del 20%.
  • El màxim, passa del 52% al 45%. Hem de recordar que les CC.AA. tenen competències per modificar el 50% de la tributació de l’IRPF que tenen cedit. Per aquest motiu aquests  percentatges poden variar segons la Comunitat Autònoma a la qual es pertanyi. 
  • Les rendes inferiors a 12.000 euros, no hauran de tributar per l’IRPF.
  • La retenció dels autònoms queda fixada en el 15%, abans de la reforma, només podien tributar per aquest percentatge, els professionals amb ingressos superiors a 15.000€. Per els nous autònoms baixa del 9% al 7%. 
  • Es manté l’import per deducció de despeses de difícil justificació, amb un màxim de 2.000€ per any.
  • Les famílies nombroses, tenen dret a sol·licitar una paga addicional de 100€.
  • Fins a 180.000€ en concepte d’indemnització, es considera exempta (amb efectes retroactius, per acomiadaments, a partir de l'1 d'Agost de 2014)


Tags: