ANG Consultoria: Comptabilitat, Auditoria, Tresoreria i Formació per a empreses

Gestió de Tresoreria

Cash-flow, Quadre de previsions de tresoreria, seguiment... Imprescindibles per a qualsevol organització

Formació

Apliquem l'experiència d'ANG Consultoria en la formació del seu personal: factura electrònica, Sistema EDI, Eines informàtiques bancàries, etc.

Els nostres valors, la nostra garantia

Transparència, comportament étic, professionalitat, treball en equip, compromís amb la feina ben feta... és ANG Consultoria.